Wettelijke vermeldingen

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorwaarden in de onderstaande alinea's. Door deze website te openen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of voorbehoud.

 
Sitemap:


Abrisud behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op elk moment onaangekondigd te wijzigen. Op dezelfde manier behoudt Abrisud zich ook het recht voor de functies van de website op elk moment onaangekondigd volledig of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. Abrisud stelt alles in het werk om de kwaliteit van de informatie te controleren en de website up-to-date te houden. Toch wordt geen enkele garantie gegeven voor de juistheid, de nauwkeurigheid, het actuele karakter en de volledigheid van de informatie die online wordt gezet.

Intellectueel eigendom:

Alle afbeeldingen, informatie in de ruimste zin, merken, logo's en domeinnamen op de website zijn eigendom van de onderneming Abrisud of vereisen toelating voor het gebruik ervan. Elk gebruik door middel van gedeeltelijke of volledige vermenigvuldiging, wijziging, digitale weergave, vervorming, overdracht of verspreiding van een document of informatie op de website is strikt verboden. Elke overtreding zal gerechtelijk worden vervolgd.
 
Links naar andere websites:
Abrisud heeft geen controle over de inhoud en werking van die websites van derden. Abrisud kan de kwaliteit en juistheid van de informatie op die websites dan ook niet garanderen. Abrisud kan bijgevolgd niet aansprakelijk worden gesteld wanneer die websites niet beschikbaar zijn en/of wanneer de informatie daarop foutief of onnauwkeurig is.
 
Informatica en vrijheid - Bescherming van persoonlijke gegevens:

Deze website vormde het voorwerp van een procedure voor aangifte bij de commissie CNIL (aangifte nr. ), conform de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen en persoonsgegevens. Abrisud verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van de door de bezoekers van de website verschafte persoonsgegevens te respecteren. De persoonsgegevens die u hebt verschaft of die werden verkregen op basis van uw surfgedrag op de website zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de onderneming Abrisud. Abrisud zal de door u verschafte persoonsgegevens op eenvoudig verzoek van uw kant op om het even welk moment schrappen of wijzigen.
 

Wettelijke vermeldingen:
ABRISUD, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 200 000
APE-code: 2511Z
Hoofdkantoor: 15 rue Louis Aygobère  - ZI du Pont Peyrin – 32600 l’ISLE-JOURDAIN – Frankrijk
Handelsregister Auch nr. 397 909 938


Tel. 32 40 (tarief van een lokale oproep vanuit Frankrijk)
Fax 05 62 07 20 40
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Linchet (CEO)
Hoofdredacteur: Estelle Jacq (verantw. Marketing & Communicatie)
Hosting: Choosit - 930 chemin des Mendrous - 34170 CASTELNAU LE LEZ - FRANKRIJK
 
Hosting

De hoster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site.

Deze site wordt gehost door:

OVH

2 rue Kellerman te ROUBAIX (59100) - FRANKRIJK

VERTROUWELIJKHEID VAN POST EN MAILS

Informatie over het verzenden van mails. Wij informeren u over het feit dat:

•          het geheim blijven van correspondentie via het internet niet gegarandeerd is;

•          de mails op digitale dragers worden bewaard zolang de groep ABRISUD deze nodig heeft om uw vragen te beantwoorden of in behandeling te nemen.

De bij personen verzamelde informatie via de formulieren op deze site wordt gebruikt om beter aan uw verwachtingen te voldoen.

De verzonden informatie is bestemd voor de groep ABRISUD die uw informatieverzoeken behandelt.

U heeft het volledige recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Om dit recht uit te kunnen oefenen, neemt u contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Par post aan:

ABRISUD

A l’attention du DPO
15 rue Louis Aygobère
ZA du Pont Peyrin
32600 L’ISLE JOURDAIN
FRANKRIJK

•          Per e-mail: dpoabrisud@abrisud.fr